Cây bơ ra hoa tháng mấy?

Đây là thắc mắc khá phổ biến khi bà con xác định trồng hoặc chuẩn bị tìm hiểu loại cây ăn trái mang lại kinh tế cao như cây bơ. Hôm nay để giải đáp thắc mắc này chúng ta cùng tìm hiểu về thời điểm mà cây bơ ra hoa nhé.

Thông thường tùy vào giống bơ mà ta biết được thời điểm ra hoa của từng loại giống bơ.
Những giống bơ thường ra hoa chính vụ vào giữa hoặc cuối mùa đông sao 1 thời gian hạn kéo dài mầm hoa đã được phân hóa.
Có 1 số giống bơ mỗi năm ra bốn vụ hoa như giống bơ tứ quí.
Có những giống bơ ra 2 vụ hoa như bơ: Giống bơ 034, Giống bơ pinkerton, ….
Ngoài ra con do yếu tố con người khi can thiệp vào yếu tố sinh lí cây bơ để cây bơ ra hoa theo mong muốn. Với cách này cần can thiệp vào hóa học như xịt thuốc và kèm theo vài yếu tố kỹ thuật khác để cây ra hoa như mong muốn.

Post Comment