Mới nhất

Cảnh báo bệnh đạo ôn hại mạ

Mặc dù mới chỉ xuống giống bắc mạ chuẩn bị gieo cấy vụ Xuân 2019, song theo điều tra của Chi cục Trồng trọt và BVTV Hà Tĩnh, bệnh đạo ôn đã phát sinh gây hại tại một số địa…
Nỗi lo phân bón kém chất lượng

Nhiều nông dân đã từng sử dụng phân bón giả hoặc kém chất lượng nhưng không có cách nào khác ngoài kinh nghiệm để phân biệt thật, giả. Trong khi đó, quản lý nhà nước về lĩnh vực này cũng…