Mới nhất

Các phương pháp nhân giống cây Mắc ca (Macadamia)

Cây Mắc ca cũng như một số loài cây lấy quả khác, nó có nhiều phương pháp nhân giống. Tuy nhiên nếu phân loại một cách khái quát thì có 2 phương pháp chính là nhân giống hữu tính và…