Đắk Nông: LienVietPostBank dành 3.000 tỷ đồng phát triển cây mắcca

LienVietPostBank vừa quyết định dành gói tín dụng ưu đãi 3.000 tỷ đồng để phát triển cây mắcca và cây công nghiệp tại tỉnh Đắk Nông.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa quyết định dành gói tín dụng ưu đãi 3.000 tỷ đồng để phát triển cây mắcca và cây công nghiệp tại tỉnh Đắk Nông.

Nguồn vốn này sẽ hỗ trợ nông dân trồng mắcca, các tổ chức-doanh nghiệp thu mua, chế biến sản phẩm mắcca và phát triển cây công nghiệp tại tỉnh Đắk Nông.

Trước đó, LienVietPostBank cũng đã cung cấp gói tín dụng ưu đãi trị giá 10.000 tỷ đồng để hỗ trợ nông dân trồng mắcca, các tổ chức-doanh nghiệp thu mua, chế biến sản phẩm mắcca tại tỉnh Lâm Đồng, đồng thời phối hợp với các tổ chức bảo hiểm xây dựng phương án bảo hiểm nông nghiệp đối với cây mắcca.

Công ty Cổ phần Him Lam cũng cam kết đầu tư 1.000 tỷ đồng phát triển cây mắcca tại tỉnh Lâm Đồng, tập trung phát triển vùng nguyên liệu và xây dựng nhà máy chế biến hạt mắcca tại Lâm Đồng.

Như vậy, với gói tín dụng này, LienVietPostBank tiếp tục đóng vai trò là doanh nghiệp đầu tầu thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp mắcca Việt Nam./.

Post Comment