Mới nhất

Tây Ninh: ƯƠM CAO SU GIỐNG, THU TIỀN TỶ

Nhờ đột phá chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ông Nguyễn Văn Đông (60 tuổi) ở ấp Trường Đức, xã Trường Đông, huyện Hòa Thành, Tây Ninh đã có thu nhập gần 1 tỷ đồng/năm. Nói về quá trình chuyển…