Mới nhất

Khắc phục hiện tượng rụng gié tiêu

Hiện nay cây hồ tiêu đang trong giai đoạn hình thành, phát triển trái nên các vườn tiêu thường gặp phải vấn đề rụng gié tiêu. Bà con có thể tìm hiểu nguyên nhân và biện pháp khắc phục như…

Cây tiêu là loại cây cho hiệu quả kinh tế cao tuy nhiên khá mẫm cảm với các loại dịch bệnh. Một cây bị bệnh thì có thể lây lan sang cho cả vườn tiêu do đó cần có những…
Hướng dẫn phục hồi cây tiêu bị bệnh

Để trừ bệnh rệp sáp, tuyến trùng, tiêu xoăn (điên) và thâm mạch dẫn (tháo đốt): Từ 15 – 20 ngày xử lý 1 lần đối với bệnh rệp sáp, 20 – 30 ngày đối với bệnh tuyến trùng tiêu…
Hướng dẫn chi tiết Kỹ thuật ghép tiêu

Cây hồ tiêu là một loại rất mẫn cảm với các loại dịch bệnh. Vài năm gần đây, nhiều nông dân đã nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật ghép tiêu vào gốc trầu không hoặc tiêu rừng Amazon, cho…
Phòng trừ bệnh trên cây tiêu

SÂU HẠI CHÍNH TRÊN TIÊU RỆP SÁP (Pseudococcus citri) Xuất hiện nhiều trong mùa nắng, là loại sâu hại nguy hiểm nhất đối với cây tiêu. Rệp thường sống tập trung, gây hại ở gié bong, gié trái, ngọn non,…
Quy trình kĩ thuật trồng cây Tiêu– Phần 3

(P3)-Xin giới thiệu tiếp với bà con nông dân về qui trình trồng tiêu, chăm sóc, thu hoạch và chế biến Hồ Tiêu để tham khảo, vận dụng. Bài viết được Hiệp hội Hồ Tiêu Việt Nam (VPA) phổ biến.…
Quy trình kĩ thuật trồng Hồ Tiêu (Phần 2)

(P2)-Xin giới thiệu tiếp với bà con nông dân về quy trình trồng tiêu, chăm sóc, thu hoạch và chế biến Hồ Tiêu để tham khảo, vận dụng. Bài viết được Hiệp hội Hồ Tiêu Việt Nam (VPA) phổ biến.…
Qui trình kỹ thuật trồng Hồ Tiêu  – Phần 1

(P1)-Huớng dẫn bà con nông dân trồng tiêu về qui trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến Hồ Tiêu  để tham khảo, vận dụng. Bài viết được Hiệp hội Hồ Tiêu Việt Nam (VPA) phổ biến đã…
Kỹ thuật trồng hồ tiêu trên cây trụ sống

Hồ tiêu được trồng trên nhiều loại trụ khác nhau như trụ gỗ, trụ gạch, trụ bê tông và các loại cây trụ sống. Thực tế cho thấy trồng tiêu trên cây trụ chết như trụ gỗ hoặc trụ bằng…