Kiến thức giống cà phê vối TR4 (giống 138) cơ bản

Giống cà phê vối TR4 đã được công nhận và phổ biến trong sản xuất bằng con đường nhân giống vô tính về đầy đủ các chỉ tiêu : Sinh trưởng, năng suất, chất lượng quả hạt cà phê nhân sống, khả năng kháng bệnh gỉ sắt…phù hợp với từng vùng, từng mục tiêu và từng giai đoạn canh tác.

Đặc Điểm cà phê vối TR4(Giống 138)

  • Sinh trưởng: Cây sinh trưởng khỏe, phân cành mạnh, cành ngang hơi rũ.
  • Chiều cao cây: Trung bình.
  • Lá: Kích thước trung bình, dạng mũi mác. Màu sắc lá khi thành thục: xanh vàng
  • Quả: Màu sắc quả chín: Đỏ cam, dạng quả: Trứng ngược, số quả/ kg: 750-800 quả
  • Hạt: Hạt to trung bình, tỉ lệ tươi/nhân: 4,1, trọng lượng 100 nhân: 17,1g
  • Hạt loại 1: 70,9 %,hàm lượng cafein: 1,68g/100g chất khô
  • Năng suất: 5 -7 tấn nhân/ha ( thời kỳ kinh doanh )
  • Kháng bệnh: Có sức kháng cao với bệnh gỉ sắt.

Post Comment