Mật độ trồng cây cà phê/ha như thế nào là phù hợp ?

Nghề trồng cà phê xuất hiện ở Việt Nam từ năm 1850 khi cà phê được du nhập vào nước ta bởi những người Pháp theo đạo Thiên Chúa, để cho năng suất tốt thì cần có kỹ thuật và mật độ thích hợp, với từng chất đất có mật độ trồng cây cà phê phù hợp để cây phát triển nhất.

Đọc thêm:

Mật độ trồng cây cà phê thích hợp nhất

Đa số cà phê trong nước được sản suất bởi các hộ gia đình với diện tích gieo trồng khoảng 2-5 ha /hộ, các công ty nhà nước chiếm khoảng 15% và cà phê được trồng trong những trang trại lớn trong khi các hộ gia đình ban đầu không được tư vấn kỹ thuật nên việc tùy vào chất đất để có mật độ tốt thì không phải ai cũng biết.

Ở những nơi đất không có độ phì cao thì trồng với khoảng cách 1,5m giữa 2 hàng và cây cách cây 1m ở trên hàng, khoảng cách này có mật độ 6666 cây/ha.

Những nơi đất trồng tốt bà con có thể trồng cây cà phê với khoảng cách giữa 2 hàng là 2 m còn trên hàng cây cách cây 1,5m thì cho mật độ trung bình 3333 cây/ha.

Với nơi đất tốt cũng có thể trồng khoảng cách hàng với hàng cách nhau 2m trên hàng cây cách cây 1m thì cho mật độ khoảng 5000 cây/ha.

Khi trồng mới chỉ trồng mỗi hố 1 cây sau đó có thể nuôi thêm 1 đến 2 thân mới để có từ 2-3 thân/hố. Với những hộ trồng bơ xen cà phê hoặc tiêu xen cà phê cần trồng với mật độ xa hơn.

Trồng với mật độ và cách nuôi thêm thân như trên năng suất cà phê ở vụ thu bói thường đạt từ 2-3 tấn nhân/ha, vào thời kỳ kinh doanh có thể lên tới 3-4 tấn/ha đối với đất có tốt và có thâm canh cũng như kỹ thuật chăm sóc hợp lý.

Tùy từng loại địa hình chúng ta cũng trồng theo mật độ trồng cây cà phê khác nhau, như cây trồng ở trên đất bằng phẳng thuận lợi trong việc chăm sóc thu hoạch nếu tồng trên đất dốc bạn cần có kỹ thuật trồng cây cà phê trên đất dốc phải tuân thủ các biện pháp chống xói mòn như làm bồn, trồng cây theo đường đồng mức với độ dốc cao bạn trồng với mật độ 1330 cây/ha khoảng cách 3×2,5m, với việc trồng cà phê chè là 3.330 cây/ha khoảng 2×1,5m, nếu đất có độ dốc cao hơn trồng  dày hơn khoảng 5000 cây/ha khoảng 2x1m để trống sói mòn đất.

Kích thước hố với cây cà phê vối là 60x60x60 cm với cây cà phê chè 40x40x40cm.


Mật độ trồng cây cà phê bao nhiêu sẽ quyết định tới chất lượng quả to hay nhỏ chính vì thế bà còn cần chú ý ngay từ đầu để có được những kiến thức tốt cho vườn cây của mình.

Nguồn: Lamnong.net

Post Comment