Mới nhất

Quy trình kĩ thuật trồng cây Tiêu– Phần 3

(P3)-Xin giới thiệu tiếp với bà con nông dân về qui trình trồng tiêu, chăm sóc, thu hoạch và chế biến Hồ Tiêu để tham khảo, vận dụng. Bài viết được Hiệp hội Hồ Tiêu Việt Nam (VPA) phổ biến.…
Quy trình kĩ thuật trồng Hồ Tiêu (Phần 2)

(P2)-Xin giới thiệu tiếp với bà con nông dân về quy trình trồng tiêu, chăm sóc, thu hoạch và chế biến Hồ Tiêu để tham khảo, vận dụng. Bài viết được Hiệp hội Hồ Tiêu Việt Nam (VPA) phổ biến.…
Qui trình kỹ thuật trồng Hồ Tiêu  – Phần 1

(P1)-Huớng dẫn bà con nông dân trồng tiêu về qui trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến Hồ Tiêu  để tham khảo, vận dụng. Bài viết được Hiệp hội Hồ Tiêu Việt Nam (VPA) phổ biến đã…
Kỹ thuật trồng hồ tiêu trên cây trụ sống

Hồ tiêu được trồng trên nhiều loại trụ khác nhau như trụ gỗ, trụ gạch, trụ bê tông và các loại cây trụ sống. Thực tế cho thấy trồng tiêu trên cây trụ chết như trụ gỗ hoặc trụ bằng…